Privacy beleid


FIRMSEATS, onderdeel van LYB B.V. gevestigd aan Sassenpoort 8, 8253 TC Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Rowin de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van FIRMSEATS. Hij is te bereiken via rowin@firmseats.nl

Contactgegevens
FIRMSEATS
Sassenpoort 8
8253 TC Dronten 
+31 321 385179
info@firmseats.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
FIRMSEATS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Functie
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- KVK nummer
- BTW nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
FIRMSEATS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- FIRMSEATS analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
FIRMSEATS gebruikt op haar website (www.firmseats.nl) functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. FIRMSEATS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Computerprogramma’s of -systemen
Computerprogramma's of -systemen die FIRMSEATS gebruikt zijn:

OFFICE 365
Toegang: medewerkers FIRMSEATS, Huijbrechts Automatisering

PAFIN
Toegang: medewerkers FIRMSEATS, Huijbrechts Automatisering

OUTLOOK
Toegang: medewerkers FIRMSEATS, Huijbrechts Automatisering

ONLINE BACKUP PROGRAMMA 
Toegang: directie FIRMSEATS, Huijbrechts Automatisering

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Na het beëindigen van een overeenkomst of relatie wordt deze informatie niet automatisch verwijderd. Deze informatie blijft op de server beveiligd opgeslagen. Natuurlijk kunt u via rowin@firmseats.nl een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Uitgesloten hiervan is de data die door FIRMSEATS wettelijk moet worden bewaard voor bijvoorbeeld de belastingdienst.

Ook kunt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, en/of uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. Ook kunt u FIRMSEATS vragen om uw gegevens over te dragen aan u of een andere, door u genoemde organisatie. U kunt uw verzoek mailen naar rowin@firmseats.nl. 

Delen van persoonsgegevens met derden
FIRMSEATS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FIRMSEATS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met rowin@firmseats.nl.